Herziene bijbelvertaling online dating free bahamian dating sites

Rated 4.93/5 based on 746 customer reviews

In verschillende artikelen worden tekstvoorbeelden behandeld, onder andere teksten waarin woorden als 'hel' en 'duivelen' vervangen zijn.De Herziene Statenvertaling (HSV) is in korte tijd voor veel mensen de vaste bijbelvertaling geworden waar ze uit lezen.Niet voor niets: deze vertaling wordt gezien als een degelijke vertaling met de betrouwbaarheid als de Statenvertaling maar met een veel betere leesbaarheid.

herziene bijbelvertaling online dating-1

herziene bijbelvertaling online dating-37

herziene bijbelvertaling online dating-24

Download Bible On en begin gratis* met het lezen van de Bijbel van uw voorkeur!De SV heeft hier geen vraagzin, maar een bevestigende zin: “Maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Er is overigens nog een andere mogelijkheid, die ook in de KT genoemd wordt.Ook de Masoreten noemen die in de marge van de Hebreeuwse Bijbel.Sommige boeken in het NT lijken veel op elkaar, zoals bijvoorbeeld Marcus en Mattheüs.Maar misschien wordt in het eerste deel van de bijbel gewoon een bloemrijkere taal gebruikt.

Leave a Reply